تشخیص پلاک در آگهی‌های خودرو با استفاده از بینایی ماشین-بخش اول

تشخیص پلاک در آگهی‌های خودرو با استفاده از بینایی ماشین-بخش اول
یکی از دغدغه‌های مهم ما در تیم خودرو دیوار، عدم نمایش پلاک خودروها در...