دیوار چگونه از میلیون‌ها عکس نگهداری می‌کند؟

دیوار چگونه از میلیون‌ها عکس نگهداری می‌کند؟
این پست به قلم مهدی خراط زاده و مرتضی حسینی از توسعه‌دهندگان بکند دیوا...