چگونه قیمت خودرو‌‌ها در دیوار مورد بررسی قرار می‌گیرند؟

چگونه قیمت خودرو‌‌ها در دیوار مورد بررسی قرار می‌گیرند؟
مقدمهمن-علی حجت- تقریبا از اواسط خرداد ماه ۹۸ بود که با پوزیشن Data Sc...